Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!
Od kopulacji do inkubacji

Poniżej znajduje się dokładny opis procesu rozmnażania. Zapraszamy do zapoznania się z nim wszystkich hodowców, którzy chcą doczekać się przychówku podopiecznych i są w stanie ponieść koszty i wziąć na siebie odpowiedzialność za stadko młodych agam. 

 

I. KOPULACJA


Kopulacja u agam brodatych bardzo często poprzedzona jest charakterystycznymi zachowaniami samców, do których należą m.in. energiczne kiwanie pyskiem, czy wykonywanie tzw. "pompek". Dodatkowo broda przyszłych ojców przybiera rzucającą się w oczy czarną barwę.

 

Sam akt kopulacji jest dość brutalny- samiec chwyta samicę za kark, mogąc przy tym delikatnie poranić partnerkę. Zazwyczaj jednak nie jest to groźne i wystarczy odkażenie ran. Mimo tego zaleca się po skończonych, intensywnych zalotach oddzielenie samca od reszty stada, aby samica mogła spokojnie znieść trwającą zazwyczaj około 3 do 4 tygodni ciąże (niekiedy zdarzają się przypadki złożenia przez samicę jaj nawet po ok. 2 tygodniach od kopulacji dlatego też należy uwzględnić taką możliwość przygotowując niezbęde akcesoria do inkubacji jaj).

 

II. OPIEKA NAD CIĘŻARNĄ SAMICĄ


Po upływie kilku tygodni od udanej kopulacji posiadacz agam brodatych będzie mógł zauważyć u podopiecznej charakterystyczne wypukłości wskazujące na obecność jaj. Powinno to skłonić go do roztoczenia szczególnej opieki nad samicą, w szczególności przez dostarczanie jej odpowiedniej ilości suplementów (zwiększonej ilości wapnia) i wartościowego pokarmu (szczególnie wskazane są oseski gryzoni).

 

Dobrze jest też wcześniej poinformować innych domowników o tym, że jedna bądź kilka agam przygotowuje się do składania jaj, aby uniknąć niepokojenia, czy niepotrzebnego noszenia na rękach samic.

 

III. PROCES SKŁADANIA JAJ


Ciężarnej samicy zaczynającej kopać w terrarium niezwłocznie należy przygotować pojemnik z wilgotnym torfem, piaskiem czy wermikulitem (w miarę możliwości powinno być go jak najwięcej), w którym samica spokojnie będzie mogła złożyć jaja. Ważne jest aby nie niepokoić jej podczas tego procesu, który może trwać nawet kilkanaście dni.

 

Po wyjściu samicy z nory, zakopaniu jaj dopiero można podjąć próbę przeniesienia ich do inkubatora, przy czym należy pamiętać o tym, aby ich nie poprzekręcać, gdyż doprowadzi to do utopienia się zarodka (z tego też względu niektórzy hodowcy gadów wierzch jaj zaznaczają odpowiednio miękkim przyborem do pisania).

 

IV. INKUBACJA JAJ


Przeniesione do inkubatora jaja agam brodatych należy inkubować w temperaturze od 28-31°C (przy czym ważne jest aby utrzymywać ją na stałym poziomie), na odpowiednim podłożu (najczęściej stosowany jest wermikulit).  Niestety należy liczyć się z tym, że nie ze wszystkich jaj wyklują się młode agamy. Zaczynające pleśnieć jaja niezwłocznie usuwamy z inkubatora, aby zapobiec zniszczeniu pozostałych. Czas inkubacji jaj zależny jest od temperatury i wynosi on od 55 dni - do ok. 90. Im wyższa temeratura tym młode szybcie wydostają się na świat , zaleca się jednak inkubowanie w temeraturze 29 stopni ,która jest najbardziej bezpieczna , wówczas czas inkubacji wynosi ok 60 dni.

Modyfikacja 2020-12-06 16:51